ตรวจผลสลากออมสิน

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

--> หวยออมสิน 30/12/2557 ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2557

--> หวยออมสิน 30/12/2557 ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2557

  ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ครั้งที่ : 01/2558วันที่ : 30 ธันวาคม 2557
 อันดับที่ 1ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 5,000,000 บาท

  งวดที่ 3 F 7769492 งวดที่ 3 T 7850533 งวดที่ 4 ฬ 1741745 งวดที่ 5 S 7436329 งวดที่ 6 X 4462818 อันดับที่ 2ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 500,000 บาท

  งวดที่ 2 C 8239433 งวดที่ 2 F 0482404 งวดที่ 2 F 5538155 งวดที่ 2 W 2712675 งวดที่ 7 ร 9999685 อันดับที่ 3ออก 10 ครั้ง2,980 อันดับอันดับละ 50,000 บาท

  4583362       5050327       5177033      5223645       5532241 

  6822919       7101275       9521695      9588255       9873346 อันดับที่ 4ออก 20 ครั้ง5,960 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  0068317       0428918       0631943      0814014       0881343 

  2302431       2576556       3009993      3082471       4519116 

  5488856       5778413       6099032      6372845       6535700 

  6559229       7679346       8010601      8998961       9434156 อันดับที่ 5ออก 40 ครั้ง11,920 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  0347047       0721120       1032878      1040979       1071241 

  1305202       1427594       2280989      2374987       2462610 

  2563502       2887328       2908170      3335387       3772070 

  4021807       4038280       4067957      4367204       4558196 

  5105098       5138391       5322842      5340171       5411939 

  5683063       5863524       5923060      5927072       5938595 

  7741690       8028738       8497415      8508669       8519386 

  8868612       8892797       9048881      9424502       9447910 เลขท้าย 6 ตัวออก 1 ครั้ง2,975 อันดับอันดับละ 600 บาท

  468944 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง59,492 อันดับอันดับละ 400 บาท

  04690 74523 เลขท้าย 4 ตัวออก 4 ครั้ง1,189,784 อันดับอันดับละ 300 บาท

  0688 2330 8340 8853 


ตรวจสอบความรถูกต้องอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

--> หวยออมสิน 1/12/2557 ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2557

--> หวยออมสิน 1/12/2557 ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2557

  ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ครั้งที่ : 12/2557วันที่ : 1 ธันวาคม 2557
 อันดับที่ 1ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 5,000,000 บาท

  งวดที่ 3 Y 1143687 งวดที่ 5 C 7729239 งวดที่ 7 ฌ 4841658 งวดที่ 7 ว 7410463 งวดที่ 7 ษ 4685807 อันดับที่ 2ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 500,000 บาท

  งวดที่ 2 ณ 4797901 งวดที่ 2 ภ 0917755 งวดที่ 5 ภ 3861253 งวดที่ 6 ถ 9674051 งวดที่ 7 พ 1859206 อันดับที่ 3ออก 10 ครั้ง3,300 อันดับอันดับละ 50,000 บาท

  1524628       1867750       3653881      5035726       6798715 

  7857071       7931532       8212439      9655344       9860315 อันดับที่ 4ออก 20 ครั้ง6,600 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  0618047       2034209       2225006      2563875       2719704 

  2742843       2838163       4316878      4328981       5302648 

  5401840       6076981       6434716      7573045       7865711 

  8261640       8269396       8628959      9181916       9882214 อันดับที่ 5ออก 40 ครั้ง13,200 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  0333431       0360047       0414849      0670544       0809068 

  0838499       1223469       1844719      2342844       3168434 

  3562618       3741723       3906614      3921664       4081038 

  4083622       4085159       4407273      4408823       4791414 

  4894205       5041004       5177099      5393269       5702283 

  6237377       6946307       7362756      7517792       8654685 

  8694568       8815448       8832873      8931192       9027491 

  9329120       9506064       9596876      9697076       9834264 เลขท้าย 6 ตัวออก 1 ครั้ง3,286 อันดับอันดับละ 600 บาท

  390725 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง65,702 อันดับอันดับละ 400 บาท

  02282 67025 เลขท้าย 4 ตัวออก 4 ครั้ง1,313,960 อันดับอันดับละ 300 บาท

  2681 3671 3936 5604