ตรวจผลสลากออมสิน

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

--> หวยออมสิน 16/1/2558 ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2558

--> หวยออมสิน 16/1/2558 ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดวันที่ 16 มกราคม 2558

 

 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 50 - 71
ครั้งที่ : 01/2558วันที่ : 16 มกราคม 2558
 อันดับที่ 1ออก 3 ครั้ง3 อันดับอันดับละ 10,000,000 บาท

  งวดที่ 69 ย 9829421 งวดที่ 71 C 6061474 งวดที่ 71 ธ 5048273 อันดับที่ 2ออก 2 ครั้ง2 อันดับอันดับละ 1,000,000 บาท

  งวดที่ 54 K 5482995 งวดที่ 58 R 8369867 อันดับที่ 3ออก 2 ครั้ง2,402 อันดับอันดับละ 20,000 บาท

  4732021 6828228 อันดับที่ 4ออก 5 ครั้ง6,005 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  1878965 3424237 5801843 7050302 8093793 อันดับที่ 5ออก 10 ครั้ง12,010 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  1923617 2783528 2794190 3761961 3931032 

  5701751 6171398 7787869 8257572 9007738 เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1ออก 3 ครั้ง3,600 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  5048273 6061474 9829421 เลขท้าย 6 ตัวออก 2 ครั้ง23,832 อันดับอันดับละ 400 บาท

  644835 859689 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง238,002 อันดับอันดับละ 300 บาท

  23772 98192 เลขท้าย 4 ตัวออก 2 ครั้ง2,379,702 อันดับอันดับละ 150 บาท

  1014 3806 ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง