ตรวจผลสลากออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--> หวยออมสิน งวด 16 มิถุนายน 2559 (16/6/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย.59

--> หวยออมสิน งวด 16 มิถุนายน 2559 (16/6/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย.59

  

ผลหวยออมสิน งวด 16 มิถุนายน 2559 (16/6/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย.59 

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 59 - 88
ครั้งที่ : 06/2559วันที่ : 16 มิถุนายน 2559
 อันดับที่ 1ออก 3 ครั้ง3 อันดับอันดับละ 10,000,000 บาท

  งวดที่ 68 ก 9165911 งวดที่ 69 จ 4909086 งวดที่ 70 ญ 5347655 อันดับที่ 2ออก 2 ครั้ง2 อันดับอันดับละ 1,000,000 บาท

  งวดที่ 63 F 3315270 งวดที่ 84 J 3203546 อันดับที่ 3ออก 2 ครั้ง3,318 อันดับอันดับละ 20,000 บาท

  6381193 8440958 อันดับที่ 4ออก 5 ครั้ง8,295 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  0166652 5060989 6243555 7375401 7793284 อันดับที่ 5ออก 10 ครั้ง16,590 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  1227084 2724026 3222854 4986363 5330523 

  5743817 5911774 6562163 6868046 7651429 เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1ออก 3 ครั้ง4,974 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  4909086 5347655 9165911 เลขท้าย 6 ตัวออก 2 ครั้ง33,388 อันดับอันดับละ 400 บาท

  354810 579957 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง328,976 อันดับอันดับละ 300 บาท

  45489 50398 เลขท้าย 4 ตัวออก 2 ครั้ง3,285,260 อันดับอันดับละ 150 บาท

  7430 9696

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--> หวยออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2559 (1/6/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.59

--> หวยออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2559 (1/6/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.59

  

ผลหวยออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2559 (1/6/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.59 

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ครั้งที่ : 06/2559วันที่ : 1 มิถุนายน 2559
 อันดับที่ 1ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 5,000,000 บาท

  งวดที่ 7 ฉ 6045135 งวดที่ 7 ญ 2252481 งวดที่ 7 ถ 6679775 งวดที่ 7 ธ 2917208 งวดที่ 7 ภ 6454788 อันดับที่ 2ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 500,000 บาท

  งวดที่ 7 ฉ 0339154 งวดที่ 7 ฉ 7330691 งวดที่ 7 พ 6539045 งวดที่ 7 ม 6982426 งวดที่ 7 ร 3747091 อันดับที่ 3ออก 10 ครั้ง310 อันดับอันดับละ 50,000 บาท

  0853341       0943824       1588868      3428718       4185872 

  4483599       5310654       6215149      6678233       8131890 อันดับที่ 4ออก 20 ครั้ง620 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  1125619       1509067       2152777      2194061       2328164 

  2955938       3696835       4804576      5113169       5463367 

  5899480       5981244       6637539      6640476       6829946 

  7139245       7364280       7826490      8872467       9593368 อันดับที่ 5ออก 40 ครั้ง1,240 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  0018592       0139829       0297603      0398857       0766577 

  0975111       0985743       1337291      1493996       1496427 

  1848945       2002919       2282223      2423292       2480543 

  2770602       3100861       4382127      4464551       4498119 

  4710274       4780053       5567557      6360413       6514470 

  6835493       6910587       7103291      7173525       7293933 

  7648878       7794543       7864907      7954642       8002531 

  8010720       8615623       8778552      8953300       9816446 เลขท้าย 6 ตัวออก 1 ครั้ง310 อันดับอันดับละ 600 บาท

  285393 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง6,200 อันดับอันดับละ 400 บาท

  26544 89534 เลขท้าย 4 ตัวออก 4 ครั้ง124,000 อันดับอันดับละ 300 บาท

  1031 3365 3651 4674


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง