ตรวจผลสลากออมสิน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 สิงหาคม 2560 (16/8/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ส.ค.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 สิงหาคม 2560 (16/8/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ส.ค.60

 ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 สิงหาคม 2560 (16/8/60) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ส.ค.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 66 - 99
เดือนที่ : 07/2560

อันดับที่ 1   

งวดที่ 90 ญ 3692784
งวดที่ 94 ด 1074356
งวดที่ 94 ฮ 9082830

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท    


เลขท้าย 6 ตัว   

060505    299583

ออก 2 ครั้ง    38,554 อันดับ    อันดับละ 400 บาท     

    
เลขท้าย 5 ตัว    

07591   49750

ออก 2 ครั้ง    380,058 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 


เลขท้าย 4 ตัว    

1288   3336

ออก 2 ครั้ง    3,795,582 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        


 
อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 93 พ 8509066
งวดที่ 95 C 1125878

  
อันดับที่ 3    
ออก 2 ครั้ง    3,828 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท       
4270864     9249814


   
อันดับที่ 4 
ออก 5 ครั้ง    9,570 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
0629013     1278759     1793689     3617897     5100629


อันดับที่ 5   
ออก 10 ครั้ง    19,400 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0195105     0208711     0336068     1216390     1841355  
2568531     6356984     6399497     6522925     8716130


เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   
ออก 3 ครั้ง    5,739 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
1074356     3692784     9082830
   

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่

ตรวจสลากออมสิน


วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 กรกฎาคม 2560 (16/7/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.ค.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 กรกฎาคม 2560 (16/7/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.ค.60

 ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 กรกฎาคม 2560 (16/7/60) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.ค.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 66 - 99
เดือนที่ : 07/2560

อันดับที่ 1   

งวดที่ 73 ท 1778005    
งวดที่ 86 ง 9498347    
งวดที่ 90 M 6722345

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท    


เลขท้าย 6 ตัว   

272155      463523

ออก 2 ครั้ง    38,340 อันดับ    อันดับละ 400 บาท     

    
เลขท้าย 5 ตัว    

78810     80048

ออก 2 ครั้ง    377,882 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 


เลขท้าย 4 ตัว    

8609     8637

ออก 2 ครั้ง    3,773,850 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        


 
อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 67 T 6261861    
งวดที่ 80 ก 2156598
  
อันดับที่ 3    
ออก 2 ครั้ง    3,808 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท       
0310513     7887582

   
อันดับที่ 4 
ออก 5 ครั้ง    9,520 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2066832     2816945      3827129      8397655     8931058


อันดับที่ 5   
ออก 10 ครั้ง    19,040 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0482006     0858966     1792688     1861606     2579271  
2620743     3196245     6245092     8663529     9389381

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   
ออก 3 ครั้ง    5,709 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
1778005     6722345     9498347  

   

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่

ตรวจสลากออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2560 (1/6/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2560 (1/6/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2560 (1/6/60) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
เดือนที่: 06/2560
เดือนที่ : 06/2560

อันดับที่ 1 
ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 5,000,000 บาท    
งวดที่ 8 S 3365623
งวดที่ 8 Y 6812017
งวดที่ 8 พ 9703030
 
อันดับที่ 2   
ออก 5 ครั้ง    5 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท      
งวดที่ 8 Z 5363667
งวดที่ 8 จ 8594985
งวดที่ 8 จ 9421518
งวดที่ 8 อ 2233548
งวดที่ 8 อ 6215700

  
อันดับที่ 3    
ออก 5 ครั้ง    300 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท       
1736202       1919940       6698573      7351342       9555790

   
อันดับที่ 4 
ออก 10 ครั้ง    600 อันดับ    อันดับละ 1,000 บาท        
0495790       0771169       1083997      1964622       5018429  
5407512       5459441       6162753      7606402       8281572

อันดับที่ 5   
ออก 20 ครั้ง    1,200 อันดับ    อันดับละ 1,500 บาท        
0270644       0613336       0708779      0711126       1733320  
2068483       2091890       3117996      3837296       4381930  
4839972       5834178       5898959      5957829       6206809  
6591311       6756777       8160162      9609535       9809037
   
เลขท้าย 6 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    1,206 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
045055     196331

    
เลขท้าย 5 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    11,992 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
93477     95626


เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 4 ครั้ง    
239,724  อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
1210     1380     5103     8205


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่


ตรวจสลากออมสิน