ตรวจผลสลากออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2560 (1/6/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2560 (1/6/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 1 มิถุนายน 2560 (1/6/60) ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
เดือนที่: 06/2560
เดือนที่ : 06/2560

อันดับที่ 1 
ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 5,000,000 บาท    
งวดที่ 8 S 3365623
งวดที่ 8 Y 6812017
งวดที่ 8 พ 9703030
 
อันดับที่ 2   
ออก 5 ครั้ง    5 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท      
งวดที่ 8 Z 5363667
งวดที่ 8 จ 8594985
งวดที่ 8 จ 9421518
งวดที่ 8 อ 2233548
งวดที่ 8 อ 6215700

  
อันดับที่ 3    
ออก 5 ครั้ง    300 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท       
1736202       1919940       6698573      7351342       9555790

   
อันดับที่ 4 
ออก 10 ครั้ง    600 อันดับ    อันดับละ 1,000 บาท        
0495790       0771169       1083997      1964622       5018429  
5407512       5459441       6162753      7606402       8281572

อันดับที่ 5   
ออก 20 ครั้ง    1,200 อันดับ    อันดับละ 1,500 บาท        
0270644       0613336       0708779      0711126       1733320  
2068483       2091890       3117996      3837296       4381930  
4839972       5834178       5898959      5957829       6206809  
6591311       6756777       8160162      9609535       9809037
   
เลขท้าย 6 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    1,206 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
045055     196331

    
เลขท้าย 5 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    11,992 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
93477     95626


เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 4 ครั้ง    
239,724  อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
1210     1380     5103     8205


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่


ตรวจสลากออมสิน

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 พฤษภาคม 2560 (16/5/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 พฤษภาคม 2560 (16/5/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.60

 ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 พฤษภาคม 2560 (16/5/60) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 65 - 97
เดือนที่ : 05/2560

อันดับที่ 1 
ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 79 K 8166072    
งวดที่ 80 G 9570595    
งวดที่ 89 W 4915455  


 
อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 71 A 3555273
งวดที่ 94 R 5691235
  
อันดับที่ 3    
ออก 2 ครั้ง    3,736 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท       
5664080     7121397

   
อันดับที่ 4 
ออก 5 ครั้ง    9,340 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2396397     2420771     5369961     7258255     7481220


อันดับที่ 5   
ออก 10 ครั้ง    18,680 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0255448     1531314     2794817     3090115     5711570  
6474945     7020125     9099634     9267956     9427224

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   
ออก 3 ครั้ง    5,601 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
4915455     8166072     9570595
   
เลขท้าย 6 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    37,608 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
128580     641699

    
เลขท้าย 5 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    370,660 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
48386     93918

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    
3,701,676 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
5885     8864

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่

ตรวจสลากออมสิน

ตรวจสลากออมสิน ตรวจสลากออมสินพิเศษ3ปี ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน ตรวจรางวัลสลากออมสิน ตรวจสลากออมสิน16พฤษภาคม2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจหวยงวดนี้ ตรวจหวยวันนี้ 16 มีนาคม 2560 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบตรวจหวยวันที่ 16 มี.ค. 60 (16/3/2560)

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 มีนาคม 2560 (16/3/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.60


 --> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 มีนาคม 2560 (16/3/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 มีนาคม 2560 (16/3/59) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 64 - 96
เดือนที่ : 03/2560

อันดับที่ 1 
ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 70 ฌ 3678000     
งวดที่ 71 O 8451450     
งวดที่ 81 ด 7463375

 
อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 66 ถ 8617509     
งวดที่ 77 F 8073290
  
อันดับที่ 3    
ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท       
0251079     9791081
   
อันดับที่ 4 
ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2606005     5508214     8279433     9026259     9100077

อันดับที่ 5   
ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0446833     1861868     3780421     4780175     6179841  
6581964     7110441     8889968     9392051     9962013  


เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   
ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
3678000     7463375     8451450
   
เลขท้าย 6 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
558920     703275
    
เลขท้าย 5 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
20756     87545

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
6666     9283


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16/2/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 กุมภาพันธ์  2560 (16/2/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16/2/59) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.60

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 64 - 95
เดือนที่ : 02/2560

อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        

งวดที่ 78 R 4639084    
งวดที่ 82 B 8025073
งวดที่ 92 ฮ 0760698

 

อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 66 B 2972843
งวดที่ 66 ม 1866948

 
อันดับที่ 3    

ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท      

1082256     9614372
  
อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
3983627     4197706     4647073     4964372     6198469

อันดับที่ 5   

ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        

0184609     0651369     3053509     3348953     3853023   
4888150     6870946     7748476     9304923     9431545

  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   

ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท       

0760698     4639084     8025073
  
เลขท้าย 6 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
003515     841167
   
เลขท้าย 5 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
20989     45925

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท       

2185     2718

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่ตรวจสลากออมสิน