ตรวจผลสลากออมสิน

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 พฤษภาคม 2560 (16/5/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 พฤษภาคม 2560 (16/5/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.60

 ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 พฤษภาคม 2560 (16/5/60) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ค.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 65 - 97
เดือนที่ : 05/2560

อันดับที่ 1 
ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 79 K 8166072    
งวดที่ 80 G 9570595    
งวดที่ 89 W 4915455  


 
อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 71 A 3555273
งวดที่ 94 R 5691235
  
อันดับที่ 3    
ออก 2 ครั้ง    3,736 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท       
5664080     7121397

   
อันดับที่ 4 
ออก 5 ครั้ง    9,340 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2396397     2420771     5369961     7258255     7481220


อันดับที่ 5   
ออก 10 ครั้ง    18,680 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0255448     1531314     2794817     3090115     5711570  
6474945     7020125     9099634     9267956     9427224

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   
ออก 3 ครั้ง    5,601 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
4915455     8166072     9570595
   
เลขท้าย 6 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    37,608 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
128580     641699

    
เลขท้าย 5 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    370,660 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
48386     93918

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    
3,701,676 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
5885     8864

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่

ตรวจสลากออมสิน

ตรวจสลากออมสิน ตรวจสลากออมสินพิเศษ3ปี ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน ตรวจรางวัลสลากออมสิน ตรวจสลากออมสิน16พฤษภาคม2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจหวยงวดนี้ ตรวจหวยวันนี้ 16 มีนาคม 2560 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบตรวจหวยวันที่ 16 มี.ค. 60 (16/3/2560)

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 มีนาคม 2560 (16/3/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.60


 --> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 มีนาคม 2560 (16/3/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 มีนาคม 2560 (16/3/59) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 มี.ค.60


ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 64 - 96
เดือนที่ : 03/2560

อันดับที่ 1 
ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 70 ฌ 3678000     
งวดที่ 71 O 8451450     
งวดที่ 81 ด 7463375

 
อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 66 ถ 8617509     
งวดที่ 77 F 8073290
  
อันดับที่ 3    
ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท       
0251079     9791081
   
อันดับที่ 4 
ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2606005     5508214     8279433     9026259     9100077

อันดับที่ 5   
ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0446833     1861868     3780421     4780175     6179841  
6581964     7110441     8889968     9392051     9962013  


เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   
ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
3678000     7463375     8451450
   
เลขท้าย 6 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
558920     703275
    
เลขท้าย 5 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
20756     87545

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
6666     9283


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16/2/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 กุมภาพันธ์  2560 (16/2/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 กุมภาพันธ์ 2560 (16/2/59) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.60

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 64 - 95
เดือนที่ : 02/2560

อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        

งวดที่ 78 R 4639084    
งวดที่ 82 B 8025073
งวดที่ 92 ฮ 0760698

 

อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 66 B 2972843
งวดที่ 66 ม 1866948

 
อันดับที่ 3    

ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท      

1082256     9614372
  
อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
3983627     4197706     4647073     4964372     6198469

อันดับที่ 5   

ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        

0184609     0651369     3053509     3348953     3853023   
4888150     6870946     7748476     9304923     9431545

  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   

ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท       

0760698     4639084     8025073
  
เลขท้าย 6 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
003515     841167
   
เลขท้าย 5 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
20989     45925

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท       

2185     2718

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่ตรวจสลากออมสิน

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 มกราคม 2560 (16/1/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ม.ค.60

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 มกราคม 2560 (16/1/2560) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ม.ค.60

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 มกราคม 2560 (16/1/59) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ม.ค.60

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 63 - 94
เดือนที่ : 01/2560    วันที่ : 16 มกราคม 2560
อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        

งวดที่ 71 ล 5759570     
งวดที่ 76 ฮ 4939383     
งวดที่ 83 A 8664656
 

อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 76 T 9756375   
งวดที่ 89 ค 2513210
 
อันดับที่ 3    

ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท      

1168198     7387144
  
อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2168219     2243269     5217910     7027983     8215806

อันดับที่ 5   

ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        

0164336     0174358     2546702     3675324     4441401   
7369610     7594652     7991842     8316231     8850589   

  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   

ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        

4939383     5759570     8664656
  
เลขท้าย 6 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       

502165     809666
   
เลขท้าย 5 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
12757     59019    

เลขท้าย 4 ตัว    
ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        

4452     5598

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่
ตรวจสลากออมสิน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 ธันวาคม 2559 (16/12/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ธ.ค.59

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 ธันวาคม 2559 (16/12/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ธ.ค.59

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 ธันวาคม 2559 (16/12/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ธ.ค.59

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 62 - 93
ครั้งที่ : 11/2559    วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559
  
อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 64 W 3417459 

งวดที่ 64 ภ 2450515 
งวดที่ 83 ท 5227488  
 

อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        

งวดที่ 69 ญ 4089836 
งวดที่ 91 ฬ 9352766    
 
อันดับที่ 3    

ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท      
5666167     6369979

  
อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
0763491     1270749     2386436      9668986      9816052   

อันดับที่ 5   

ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
1263363     1807489     2125137      4477247      4710891     

6921271     7916309     8213987      8493767      8979311      
  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   

ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
2450515     3417459     5227488    
  
เลขท้าย 6 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
292093     454276
   
เลขท้าย 5 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
76128     80697
  
เลขท้าย 4 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
6473     8144

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่ตรวจสลากออมสิน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 พฤศจิกายน 2559 (16/11/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ย.59

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 พฤศจิกายน 2559 (16/11/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ย.59

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด 16 พฤศจิกายน 2559 (16/11/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 พ.ย.59

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 62 - 93
ครั้งที่ : 11/2559    วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559
  
อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 65 C 1391136
งวดที่ 88 ญ 1142932
งวดที่ 90 O 4511828   

 

อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 70 G 2512088
งวดที่ 81 น 6346474   

 
อันดับที่ 3    

ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท      
0715657     9470798   

  
อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
0165765     1643395     1930478      2650460      4092095   

อันดับที่ 5   

ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
0287101     2343454     2958820     3562192     4955588   
5151517     5182531     5939428     6532686     7980849   

  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   

ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
1142932     1391136     4511828   
  
เลขท้าย 6 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
656634     957712
   
เลขท้าย 5 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
69428    88443
  
เลขท้าย 4 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
5462     9723

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่


ตรวจสลากออมสิน

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 ตุลาคม 2559 (16/10/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ต.ค.59

--> ตรวจสลากออมสิน งวด 16 ตุลาคม 2559 (16/10/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ต.ค.59

  ตรวจสลากออมสิน ผลหวยออมสิน งวด16 ตุลาคม 2559 (16/10/2559) ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดประจำวันที่ 16 ต.ค.59

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 62 - 93
ครั้งที่ : 10/2559    วันที่ : 16 ตุลาคม 2559    
  
อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง    3 อันดับ    อันดับละ 10,000,000 บาท        
งวดที่ 66 ศ 0924330
งวดที่ 81 P 0824933
งวดที่ 87 ศ 2494767 
 

อันดับที่ 2   
ออก 2 ครั้ง    2 อันดับ    อันดับละ 1,000,000 บาท        
งวดที่ 63 B 5693172 

งวดที่ 74 R 7604154
 
อันดับที่ 3    

ออก 2 ครั้ง    3,504 อันดับ    อันดับละ 20,000 บาท      
2995556      7717084

  
อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง    8,760 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
0993135     1345156     3710173     7276838     9319742

อันดับที่ 5   

ออก 10 ครั้ง    17,520 อันดับ    อันดับละ 5,000 บาท        
1799875    2406483    4486269     4492401    5507609     

8399839    8731430    8784394    9203866    9299559
  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   

ออก 3 ครั้ง    5,253 อันดับ    อันดับละ 10,000 บาท        
0824933    0924330    2494767
  
เลขท้าย 6 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    35,272 อันดับ    อันดับละ 400 บาท       
083944    727091
   
เลขท้าย 5 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    347,538 อันดับ    อันดับละ 300 บาท 
08749    78256
  
เลขท้าย 4 ตัว    

ออก 2 ครั้ง    3,470,684 อันดับ    อันดับละ 150 บาท        
3089    9514

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ติดตามได้ที่นี่


ตรวจสลากออมสิน