ตรวจผลสลากออมสิน

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

--> หวยออมสิน 16/11/2557 ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

--> หวยออมสิน 16/11/2557 ตรวจผลสลากออมสิน 3 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 


 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 50 - 69
ครั้งที่ : 11/2557วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2557
 อันดับที่ 1ออก 3 ครั้ง3 อันดับอันดับละ 10,000,000 บาท

  งวดที่ 58 ฬ 4097224 งวดที่ 60 K 3843669 งวดที่ 60 อ 2720084 อันดับที่ 2ออก 2 ครั้ง2 อันดับอันดับละ 1,000,000 บาท

  งวดที่ 58 ง 1640575 งวดที่ 69 ท 4748030 อันดับที่ 3ออก 2 ครั้ง2,220 อันดับอันดับละ 20,000 บาท

  2612860 3809936 อันดับที่ 4ออก 5 ครั้ง5,550 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  1084207 2091422 2903011 5141129 7390570 อันดับที่ 5ออก 10 ครั้ง11,100 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  0245398 0789470 2334165 2752004 2918398 

  3917694 6803427 8235124 9308920 9704068 เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1ออก 3 ครั้ง3,327 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  2720084 3843669 4097224 เลขท้าย 6 ตัวออก 2 ครั้ง22,032 อันดับอันดับละ 400 บาท

  521674 920428 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง220,082 อันดับอันดับละ 300 บาท

  02730 93552 เลขท้าย 4 ตัวออก 2 ครั้ง2,200,588 อันดับอันดับละ 150 บาท

  2150 3618 

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

--> ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ตรวจหวย งวด 1/11/2557

--> ตรวจผลสลากออมสิน 5 ปี งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ตรวจหวย งวด 1/11/2557
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ครั้งที่ : 11/2557วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2557
 อันดับที่ 1ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 5,000,000 บาท

  งวดที่ 2 I 0842521 งวดที่ 2 ธ 5577105 งวดที่ 4 ล 1748675 งวดที่ 6 ฒ 4310525 งวดที่ 6 ถ 7796340 อันดับที่ 2ออก 5 ครั้ง5 อันดับอันดับละ 500,000 บาท

  งวดที่ 2 ญ 6889811 งวดที่ 6 I 3576916 งวดที่ 6 ว 5104119 งวดที่ 6 ศ 9010899 งวดที่ 7 ร 0112548 อันดับที่ 3ออก 10 ครั้ง3,780 อันดับอันดับละ 50,000 บาท

  1539265       1763464       1837485      4649429       4894836 

  7004029       7261208       7755878      8093578       9216205 อันดับที่ 4ออก 20 ครั้ง7,560 อันดับอันดับละ 10,000 บาท

  0193512       0327269       0327995      1235264       1368707 

  1720006       2459879       2744977      3190636       3845113 

  4338060       5027392       5272613      5462977       5574428 

  6031054       6578083       6893382      8194226       9810442 อันดับที่ 5ออก 40 ครั้ง15,120 อันดับอันดับละ 5,000 บาท

  0001513       0285199       0978534      1235352       1363729 

  1447752       1471451       1561263      1596903       1707727 

  1736017       2096960       2689044      3369913       3478030 

  3646054       4025859       4492172      4725224       4952657 

  4993307       5568793       5989833      6124603       6427376 

  6488391       6999503       7014949      7257533       7294274 

  7675024       7723958       8231201      8342652       8497569 

  8769719       8840815       9366334      9465753       9523224 เลขท้าย 6 ตัวออก 1 ครั้ง3,766 อันดับอันดับละ 600 บาท

  353058 เลขท้าย 5 ตัวออก 2 ครั้ง75,302 อันดับอันดับละ 400 บาท

  33500 37627 เลขท้าย 4 ตัวออก 4 ครั้ง1,505,960 อันดับอันดับละ 300 บาท

  0481 1206 6207 6797